Maksut

Kirjastojen omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta kirjastoissa on maksutonta. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei kerry PIKI-kirjastoissa myöhästymismaksuja. Kirjastojen kotipalveluasiakkailta ei myöskään peritä mitään maksuja.   

Varaus on maksuton silloin kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon. Mikäli tällainen varaus jää noutamatta, siitä peritään 1 € maksu. Noutamattoman varauksen maksu ei koske alle 15-vuotiaita, kirjastoautoista noudettavia varauksia eikä lasten- ja nuortenosastojen aineistovarauksia.  Myöhästymismaksujen ja aineistokorvauksien lisäksi maksullisia ovat edelleenkin seutuvaraukset ja kaukolainojen tilaukset.

Voit maksaa maksut myös verkkomaksuna

Kaikkien PIKI-kirjastojen maksuja voi maksaa myös verkkomaksuna. Maksajalla on oltava aktiivinen sähköpostiosoite kirjastojärjestelmässä. Maksettavan kuntakohtaisen maksun on oltava vähintään 1 €. Maksusuoritus voi siis koostua pienemmistäkin maksuista,  kunhan niiden summa kuntakohtaisesti tekee vähintään euron. Useamman kunnan maksuja maksettaessa koko maksutapahtuma torppaantuu, jos jonkun maksuun mukaan otetun kunnan maksut eivät täytä euron ehtoa. Tällöin ao kunnan maksut pitää jättää pois maksutapahtumasta.  

Perintämaksut

Perintään liittyvät maksut maksetaan perintätoimistoon.

Lainauskiellon raja

Lainauskiellon euromääräinen raja on 15 € (2.1.2019 lähtien),  jolloin asiakas menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa.

 

Maksun selite Maksu
Myöhästymismaksu aikuisten osaston aineistosta (1)

 

30 snt/laina/kalenteripäivä (Tampere)
20 snt//laina/kalenteripäivä (Muut PIKI-kirjastot)

Myöhästymismaksu alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen.

Myöhästymimaksua voi kertyä enintään 9 €/laina.

Tampereen kirjasto ei peri myöhästymismaksua alle 15-vuotiailta.

Myöhästymismaksu lasten- ja nuortenosastojen aineistosta Ei myöhästymismaksua
Myöhästymismaksu kaikille VIP-aineistosta (2)

50 snt/laina/kalenteripäivä (Tampere, Sastamala)
20 snt//laina/kalenteripäivä (Muut PIKI-kirjastot) 

Palautuspyyntö (max. 3 kpl) ilmoitustavasta riippumatta

Palautuspyyntöjen aikataulu:
1. palautuspyyntö lähtee 7 vrk lainan eräpäivästä
2. palautuspyyntö lähtee 21 vrk lainan eräpäivästä
3. palautuspyyntö lähtee  35 vrk lainan eräpäivästä

Varatusta aineistosta lähtee asiakkaalle heti eräpäivää seuraavana päivänä palautuspyyntö.

1 € /palautuspyyntö
Lasku

Lasku lähetetään asiakkaalle aikaisintaan 60 vrk eräpäivästä

 

5 €/lasku (muut PIKI-kirjastot)

0 €/lasku (Punkalaidun)

Perintä

Tiedot lähtevät perintätoimistoon aikaisintaan 60 vrk eräpäivästä
 

 

Kuntien käyttämät perintätoimistot hinnoittelevat maksut ja ne maksetaan perintätoimistoon

 

1)  Laina-aika päättyy kirjaston aukiolon päättyessä, verkossa vuorokauden päättyessä.

2)  VIP-aineistot ovat kysyttyä aineistoa, joiden laina-aika on tavallista lyhyempi (yleensä viikko) eikä niitä voi varata eikä uusia. VIP-aineistot näkyvät verkkokirjastossa.

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Ellei asiakas palauta lainojaan tai maksa maksujaan, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa PIKI-kirjastoissa  kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu. Lainausoikeuden menettää maksujen ylittäessä määritellyn euromääräisen rajan".

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 € (2.1.2019 lähtien).

Maksun selite Maksu

Varausmaksu, kun varaus kohdistuu noutopaikaksi valitun kunnan kirjaston aineistoon (ns. normaali varaus).

 

Noutamattoman varauksen maksu (normaali varaus)

Ei varausmaksua

Sisältää varauksen noutoilmoituksen tekstiviestinä, sähköpostina tai kirjeenä  (1)

 

1 € (poikkeukset yläosan tekstissä)

Seutuvarausmaksu peritään kaikilta asiakkailta kun aineisto kuljetetaan seutukuljetuksella toisesta PIKI-kunnasta. 

 

2 €/varaus
 

Kaukolainojen tilausmaksut  (Ks. kirjastokohtainen hinnasto Kaukopalvelu -sivulta)
 

Suomesta
 

Monikielinen kirjasto (Helsinki)

 

Pohjoismaista


Muualta


Kopiot ja mikroaineisto


 

 

 

4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut
 

maksuton

 

Kirjaston perimän tilausmaksun lisäksi 10 €/tilaus, joka sisältää lähettävän kirjaston maksut

4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut


4 € /tilaus + asiakas maksaa lähettävän kirjaston perimät maksut

 - mikroaineiston tilausmaksu sisältää tilauksen yhteen kirjastoon tai arkistoon

Ennakkoilmoitus lainan lähestyvästä eräpäivästä asiakkaan sähköpostiin 1-5  päivään ennen eräpäivää. (2)
 

Maksuton

Kopiomaksut, tilavuokrat ym.
 

Kuntakohtaisia

 

1) Sähköiset ilmoitustavat edellyttävät, että asiakkaalla on kirjastojärjestelmän asiakasrekisterissä matkapuhelimen numero tai aktiivinen sähköpostiosoite. Tiedot voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä ne omiin yhteystietoihinsa verkkokirjastossa.

2) Eräpäivän lähestymisestä lähtee automaattisesti ennakkoilmoitus kaikille niille asiakkaille, joilla on kirjastojärjestelmässä aktiivinen sähköpostiosoite ja ovat ilmoituksen tilanneet. Osoitteen voi ilmoittaa kirjastoon tai lisätä  omiin yhteystietoihinsa verkkokirjastossa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämiensä ennakkoilmoitusten perillemenosta. Ennakkoilmoitus on lisäpalvelu, joka helpottaa lainojen hallintaa ja asiakas on vastuussa lainojensa uusinnasta ja palauttamisesta vaikka ei olisi ilmoitusta saanut.

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Lainaaja voi saada sähköpostiinsa ilmoituksen lainan lähestyvästä eräpäivästä. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa, mutta ei vapauta myöhästymismaksuista, vaikka asiakas ei ole saanut ilmoitusta. Maksu peritään myös siinä tapauksessa, ettei lainojen uusiminen ole onnistunut teknisen häiriön takia."

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 € (2.1. 2019 lähtien).

Maksun selite Maksu

Kirjastokortti

Ensimmäinen kirjastokortti ja muutokset

Uusi kirjastokortti kadonneen/mitätöidyn tilalle
 

 

Maksuton

2 €

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto 

Asiakas tuo vastaavan kappaleen tilalle tai maksaa  voimassa olevan korvaushinnan (ostohinta)
 - lisäksi osassa kirjastoja peritään 2 € aineiston lainauskuntoon  laittamisesta
 

Kadonnut tai vahingoittunut CD-ROM-, Blu-ray-, DVD- levy (1)
 

40 €/kpl
 - lisäksi osassa kirjastoja peritään 2 € aineiston  lainauskuntoon laittamisesta
 

Rikkoutunut videokasetti
 
5 € /kpl
Suojakotelot, pussit, liitteet
 
Enintään 6 €/kpl
Korvattavan aineiston tilalle tuodun/hankitun aineiston lainauskuntoon laittaminen
 
2 €/aineisto, kirjastokohtainen

 

Korvaushintoja ei makseta takaisin vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.

1) Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistoa ei voi korvata vastaavalla tallenteella. 

PIKI-kirjastojen käyttösäännöt: "Asiakkaan on korvattava vahingoittunut aineisto vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi osaa aineistosta kuten elokuvia, kuunnelmia ja tietokoneohjelmia ei voi korvata vastaavalla tallenteella. Maksuja voi maksaa kaikkiin PIKI-kirjastoihin."

Lainauskiellon euromääräinen raja PIKI-kirjastoissa on 15 € (2.1.2019 lähtien).

 

fi-fi en-gb