Pirkanmaan kirjastot - PIKI-kirjastot

Tietosuojakäytäntö sovelluksille

Kirjatin perhelukudiplomi
Pirkanmaan lukudiplomi, alakoulu
Pirkanmaan lukudiplomi, yläkoulu ja toinen aste

Käyttäjästä ei kerätä henkilötietoja

Pirkanmaan kirjastojen julkaisemat edellä mainitut sovellukset eivät kerää käyttäjästä mitään henkilötietoja.

Sovellukset eivät pääse käsiksi käyttäjän laitteen profiili-, paikka-, kontakti- tai kaveritietoihin eikä muiden sovellusten tietoihin.

Sovelluksissa käytetty tekniikka

Sovellukset on tehty ReachNative-tekniikalla.

Sovellusten sisältö ja linkit

Sovellusten eri ikäryhmille tehdyt kirjalistat tulevat Tampereen kaupungin internetpalvelimelta. Kirjojen kansikuvat näytetään Kirjavälityksen palvelimilta sopimuksen mukaan.

Sovellusten kirjalistoilla on linkkejä Pirkanmaan kirjastojen PIKI-verkkokirjastoon. Niistä voi tarkistaa kirjojen saatavuuden Pirkanmaan kirjastoissa.

Sovelluksissa olevat ohjeet-, lisätiedot- ja lisenssitiedot-sivut näytetään Tampereen kaupungin palvelimelta sekä yhteistyökumppanien logot Tampereen kaupungin mediapalvelimelta.

Mainokset

Sovellukset eivät sisällä mainoksia.

Lisätietoa lukudiplomeista

Kirjatin perhelukudiplomi
Pirkanmaan lukudiplomi, alakoulu
Pirkanmaan lukudiplomi, yläkoulu ja toinen aste

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Tampereen kaupunki
Tampereen kaupunginkirjasto
Verkkopalvelut ja tietohallinto
Pirkankatu 2, PL 152
33101 Tampere
kirjasto.verkkopalvelut@tampere.fi

päivitetty 26.1.2021

Privacy Policy for Applications  

Pirkanmaa libraries

  • Kirjatin perhelukudiplomi
  • Pirkanmaan lukudiplomi, alakoulu
  • Pirkanmaan lukudiplomi, yläkoulu ja toinen aste

No personal information is collected about the user

The above-mentioned applications published by Pirkanmaa libraries do not collect any personal information about the user.
Applications do not have access to the profile, location, contact, friend or other application data of the user's device.

Technology used in applications

The applications are made with ReachNative technology.

Application content and links

The applications’ book lists for the different age groups come from the Internet server of the City of Tampere.

The book cover images are displayed from Kirjavälitys’ servers as agreed in the contract.

The book lists of the applications have links to the PIKI online library of Pirkanmaa libraries. With the help of the links, you can check the availability of the listed books in Pirkanmaa libraries.

The instructions, additional information and license information pages in the applications are displayed on the City of Tampere server and the partner logos on the City of Tampere media server.

Advertisements

Apps do not contain ads.

Learn more about reading diplomas

Kirjatin perhelukudiplomi
Pirkanmaan lukudiplomi, alakoulu
Pirkanmaan lukudiplomi, yläkoulu ja toinen aste

Contact information on data protection issues

City of  Tampere
Tampere City Library
Online Services and Information Management
Pirkankatu 2, PO Box 152
33101 Tampere
kirjasto.verkkopalvelut@tampere.fi

updated 1/26/2021

Search the catalogue

Account